BELEDİYEMİZDEN DUYURULAR

Nazım İmar Planı Uygulama İmar Planı

1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı

İlave İmar planına konu olan parsel, Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı Çukur Mahallesi sınırları içerisinde 114 ada 12 ve 13 parsele isabet etmektedir.

          Planlama alanı 1/1000 ölçekli onaylı Uygulama İmar Planında F28-A-23-B-1-B nolupaftaya; 1/5000 ölçekli onaylı Nazım İmar Planında ise F28A23B nolu paftaya denk gelmektedir.

Planlama alanına isabet eden parsellerin yüzölçümü toplamda 8468,87 m2 dir.

          8213,49 m2 “Sanayi Tesis Alanı” ve 759,49 m2 “Taşıt Yolu” olarak ilave imar planı yapılmasını ve Sanayi Tesisi Alanında yapılaşma koşulu olarak E=1.20 ve Yençok=Serbest olarak belirlenmiş ve 02/01/2024 Tarih ve 6 Nolu Meclis kararı ile 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı paftaları onaylanmıştır. Söz konusu ilave imar planına ait çalışmalar, belediyemiz web sitesinde,belediyemiz ilan panosunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde 1 ay süre ile (mesai bitimine kadar) askıya çıkarılmıştır.02/01/2023