BELEDİYEMİZDEN DUYURULAR

Onaylanan paftalar

Zonguldak İli Gökçebey İlçesi Çukur Mahallesinde ilave imar planına konu olan 138 ada 36 parselin jeolojik etütleri tamamlanmıştır.

Zonguldak İli Gökçebey İlçesi Çukur Mahallesinde ilave imar planına konu olan 138 ada 36 parselin jeolojik etütleri tamamlanmıştır.2802 m² "Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı" 279 m² "Park Alanı" olarak planlanmıştır. 03/10/2023 Tarih ve 42 Nolu Meclis kararı ile 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı paftaları onaylanmıştır. Söz konusu ilave imar planına ait çalışmalar, belediyemiz web sitesinde, belediyemiz ilan panosunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde 1 ay süre ile (mesai bitimine kadar) askıya çıkarılmıştır.21/11/2023