Revizyon İmar Planına ait çalışmalar

03.09.2020 tarih ve 45 Nolu meclis kararı ile 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı paftaları onaylanmıştır.

Zonguldak İli Gökçebey ilçesi Belediyemiz imar planı doğalgaz çalışmalarında kadastro ve imar yollarında uyuşmazlık olduğundan, çalışmalarımızın tamamlanabilmesi ve güncellenmesi için revize edilerek imar yollarının düzenlenmesi, tadilatların güncellenmesi, yapılan çalışmaların günümüz ihtiyaçlarına göre planlanması için 03.09.2020 tarih ve 45 No lu meclis kararı ile 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı paftaları onaylanmıştır. Söz konusu Revizyon İmar Planına ait çalışmalar belediyemiz ilan panosunda ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde 1 aylık süre ile ( mesai bitimine kadar) askıya çıkarılımıştır.24.09.2020


SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞ;

  • Copyright © 2018. Tüm Hakları Saklıdır